Biserica evanghelică din Bruiu

În Transilvania există peste 160 de biserici fortificate și aproximativ 100 de biserici construite în Evul Mediu. În prezent, mai mult de jumătate dintre ele se află în diverse stadii de degradare.

Dächerprogramm (programul de acoperișuri) se referă la reparația acoperișurilor aflate în stare avansată de degradare și îmbunătățirea sistematizării verticale. Principalul scop al acestor intervenții este de punere în siguranță a patrimoniului, prin asigurarea etanșeității învelitorii și prin îmbunătățirea sistemelor de evacuare a apelor pluviale. Reparațiile de dulgherie se realizează prin tehnici tradiționale, în conformitate cu standardele conservării clasice. Reparațiile în cadrul învelitorilor impun desfacerea completă a acestora, curățarea și refolosirea celor aflate în stare bună și înlocuirea celor degradate sau completarea celor lipsă cu țigle vechi sau produse manual. Sistematizarea verticală se îmbunătățește fie prin decolmatarea jgheaburilor existente sau prin propunerea unui sistem de jgheaburi, fie prin scurgerea apei la picătură, și prin propunerea unei rigole perimetrale, care să direcționeze apa corespunzător. Satul Bruiu este situat în așa-numitul Krautwinkel (colțul verzei), la Sud-Vest de comuna Cincu. Este accesibil din Drumul Național 1, pe sectorul Sibiu-Brașov, de la intersecția Arpașul de Jos, printr-un drum cu pietriș. Satul are o stradă principală în direcția est-vest, care este traversată de două străzi perpendiculare în centrul satului. Biserica fortificată se află pe piațeta creată în acest fel.

În prima jumătate a secolului al XIII-lea a fost construită o bazilică romanică cu hramul Sfântului Nicolae. Renovările și transformările ulterioare, în special în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și de la începutul secolului al XX-lea au afectat grav elementele arhitecturale romanice. Bazilica prezintă similarități cu alte biserici romanice din sate învecinate, cum ar fi Chirpăr, Hosman sau Șomartin. Din construcția inițială s-au păstrat pereții laterali ai navei și pătratul corului, precum și pereții turnului. Interiorul bisericii este determinat de lucrări executate la sfârșitul secolului al XV-lea. Stâlpii bazilicii au fost dublați de pilaștrii care poartă bolta gotică târzie. Vechile ferestre romanice au fost zidite. Pătratul corului este în prezent acoperit cu o boltă stelată, deasupra înălțându-se un turn cu trei etaje.