Casa din Saschiz

Amplasamentul proiectului, în satul Saschiz, județul Mureș, dictează o manieră specifică de intervenție, atentă la specificul locului. Tema prevede extinderea șurii dintr-o curte săsească și convertirea ei în locuință. Intervenția se bazează pe urmele istorice ce au condus la concluzii despre dimensiunile originale ale șurii, astăzi conservată doar parțial, și vizează reîntregirea acesteia, fără a afecta imaginea imobilului la frontul stradal.