Turnul Sfatului

Proiectul de idee de la Turnul Sfatului propune o privire reverențioasă asupra unui monument cu notorietate, simbol al orașului Sibiu. Intervențiile propuse se împart în două categorii. Prima parte se referă exclusiv la lucrări de conservare și restaurare, a căror necesitate a rezultat din studiile întreprinse de specialiști la fața locului. Printre acestea se numără conservarea elementelor decorative din piatră, reparații de întreținere la șarpantă și învelitoare, rectificarea degradărilor structurale ale zidăriei, în conformitate cu normele contemporane ale restaurării. A doua parte se referă la punerea în valoare a unei construcții cu caracter reprezentațional, care nu poate deservi o funcțiune tipică. Funcțiunea atribuită imobilului a fost și în trecut aceea de spațiu muzeal, însă propunerea de arhitectură prevede restructurarea metodelor de expunere, adaptarea lor la tipicul construcției și valorificarea axei verticale, a etajului ce găzduiește mecanismul de ceas și, nu în ultimul rând, a belvederii de la ultimul nivel, camera orașului. Intervenția presupune înlăturarea elementelor străine sau parazitare și asigurarea unui spațiu expozițional de calitate ridicată, ce folosește o estetică similară pentru mobilierul și instalațiile necesare (metodă de expunere, corpuri de iluminat, traseul instalațiilor). Gestul de accentuare a axei verticale este dublat de marcarea unei direcții de perspectivă dominantă în cadrul fiecărui nivel, prin folosirea unei instalații metalice aplicate unui gol de fereastră ales, redând construcției rolul său de dominantă compozițională a orașului.