Biserica evanghelică din Vingard

În Transilvania există peste 160 de biserici fortificate și aproximativ 100 de biserici construite în Evul Mediu. În prezent, mai mult de jumătate dintre ele se află în diverse stadii de degradare.

Dächerprogramm (programul de acoperișuri) se referă la reparația acoperișurilor aflate în stare avansată de degradare și îmbunătățirea sistematizării verticale. Principalul scop al acestor intervenții este de punere în siguranță a patrimoniului, prin asigurarea etanșeității învelitorii și prin îmbunătățirea sistemelor de evacuare a apelor pluviale. Reparațiile de dulgherie se realizează prin tehnici tradiționale, în conformitate cu standardele conservării clasice. Reparațiile în cadrul învelitorilor impun desfacerea completă a acestora, curățarea și refolosirea celor aflate în stare bună și înlocuirea celor degradate sau completarea celor lipsă cu țigle vechi sau produse manual. Sistematizarea verticală se îmbunătățește fie prin decolmatarea jgheaburilor existente sau prin propunerea unui sistem de jgheaburi, fie prin scurgerea apei la picătură, și prin propunerea unei rigole perimetrale, care să direcționeze apa corespunzător.

Biserica fortificată din Vingard Satul Vingard, aparține comunei Șpring, de care mai aparțin și satele Carpen, Câmpenii de Sus, Cunța, Drașov, se află în partea de sud-est a județului Alba în Podișul Secașelor și se întinde de o parte și de alta a drumului comunal 106 I, la aproximativ 5 km nord de comuna Șpring. Imobilul Ansamblul Bisericii Evanghelice fortificate este format dintr-un singur corp de clădire, se află în zona centrală, pe partea de est a vetrei satului, pe dealul care mărginește satul cu acces din drumul comunal 105 A, și este încadrat în Lista Monumentelor Istorice sub codul AB-II-m-B-00391 (1461, sec. XVIII). Biserica este construită în 1461, fără turn, în stil gotic târziu. Datarea exactă rezultă dintr-o inscripție de pe portalul de vest, care afirmă că biserica a fost construită de Johannes Gereb de Vingard în 1461. În construcția bisericii s-a folosit din abundență piatră naturală la ancadramente de ferestre, portaluri, chei de boltă, socluri, cornișe, contraforturi și nervurile bolților. Piatra a fost adusă dintr-o carieră din Ighiu. Pot fi identificate pe biserică 77 de semne de pietrar. Corul are o absidă poligonală de 5/8 și este separat de naos printr-un arc de triumf ogival. Există o criptă boltită sub cor. Corul este acoperit cu o boltă stelată cu nervuri care se sprijină pe console cu frunziș stilizat. Patru din cele cinci chei de boltă au steme. Sala bisericii avea inițial o boltă gotică, probabil boltă cu nervuri. Pietrele cheie din bolta sălii au fost păstrate ca un font de botez și ca o rozetă de cheie prinsă în perete. În secolul al XVIII-lea interiorul a fost transformat în stil baroc. Bolta semicilindrică actuală reazemă pe pilaștri adăugați, care corespund vechilor contraforturi. Bolta sălii este structurată prin arce dublouri. Portalul de vest a fost zidit mai târziu.