Biserica evanghelică fortificată din Brădeni

Intervenția de la Brădeni face parte din programul Adaptive Re-use, centrat pe regenerarea Bisericilor Evanghelice Fortificate și integrarea lor într-un traseu turistic, incluzând funcțiuni de cazare temporară, spații pentru evenimente culturale sau pentru educație. În spiritul altor intervenții ce fac parte din același program, se regăsesc în proiectul propus două direcții principale, în primul rând o abordare axată pe conservarea existentului și păstrarea valorii istorice a ansamblului, și în al doilea rând o îmbunătățire a calității arhitecturale a spațiilor și o echipare a acestora corespunzătoare cu normele contemporane de calitate și confort. În cazul fortificației de la Brădeni, numărul ridicat de clădiri anexe amplasate pe zidul de fortificație și diversitatea spațiilor propuse permite o abordare globală, ansamblul fiind tratat ca un întreg și însumând mai multe spații, atât private cât și publice, destinate turismului și evenimentelor. Obiectivele propuse sunt traduse în propunerea de arhitectură prin păstrarea configurației volumelor, prin evidențierea etapelor de construcție și a componentelor cu valoare artistică, și prin folosirea tehnicilor de restaurare adaptate contextului. Intervențiile noi propun compartimentări reversibile, cu materiale ușoare, care completează geometria spațiilor. Urmărind același model implementat în alte intervenții de restaurare din același program, zona de servitute unde sunt amplasate funcțiunile necesare funcționării contemporane a ansamblului se descrie într-o structură pavilionară, cu caracter fragmentat, în contrast cu plinul zidurilor medievale.