Biserica evanghelică din Ormeniș

În Transilvania există peste 160 de biserici fortificate și aproximativ 100 de biserici construite în Evul Mediu. În prezent, mai mult de jumătate dintre ele se află în diverse stadii de degradare.

Dächerprogramm (programul de acoperișuri) se referă la reparația acoperișurilor aflate în stare avansată de degradare și îmbunătățirea sistematizării verticale. Principalul scop al acestor intervenții este de punere în siguranță a patrimoniului, prin asigurarea etanșeității învelitorii și prin îmbunătățirea sistemelor de evacuare a apelor pluviale. Reparațiile de dulgherie se realizează prin tehnici tradiționale, în conformitate cu standardele conservării clasice. Reparațiile în cadrul învelitorilor impun desfacerea completă a acestora, curățarea și refolosirea celor aflate în stare bună și înlocuirea celor degradate sau completarea celor lipsă cu țigle vechi sau produse manual. Sistematizarea verticală se îmbunătățește fie prin decolmatarea jgheaburilor existente sau prin propunerea unui sistem de jgheaburi, fie prin scurgerea apei la picătură, și prin propunerea unei rigole perimetrale, care să direcționeze apa corespunzător.

Biserica fortificată din Ormeniș Satul Ormeniș aparține comunei Viișoara , se întinde de o parte și de alta a drumului comunal 70, la aproximativ 12 km nord de orașul Dumbrăveni. Imobilul format din Biserica Evanghelică, turnul și zidul de incintă, se află aproximativ în zona mediană a satului, lângă drumul comunal principal care îl străbate, și este încadrat în Lista Monumentelor Istorice sub codul Ms-II-a-A-12738 (sec XVI-XVII).

Inițial Biserică Catolică de tip sală și cor închis drept, construcția a fost ridicată în secolul al XVI-lea, urmând completări constructive de-a lungul timpului. Corul a fost acoperit de o boltă în cruce cu nervuri, au fost adăugate cristelnița în formă de cupă (1703), altarul pe trei registre (1720) și orga (1875). În secolul XVIII biserica a fost înconjurată de un zid de incintă, de plan poligonal, neregulat, de înălțime mică, iar în colțul de sud-est a fost amplasat turnul clopotniță cu drum de strajă.